माहिती केंद्र

क्रमांक विषय डाउनलोड
< 1 2 3 4
35 वारसाहक्क प्रमाणपत्र कसे भरावे यासाठी माहितीपुस्तिका Download
20 विभक्त शिधापत्रिका मिळणे कार्यपध्दती Download
15 व्दितीय शिधापत्रिका मिळणे कार्यपध्दती Download
19 शिधापत्रिका नूतनीकरण कसे करावे यासाठी माहितीपुस्तिका Download
17 शिधापत्रिकेतील बदलासाठी उपयोगकर्ता पुस्तिका Download
27 शेतकरी असल्याचे प्रमाणपत्र अर्ज करण्याकरीता उपयोगकर्ता पुस्तिका Download
36 सांस्कृतिक कार्यक्रम परवाना अर्ज कसा भरावा यासाठी माहितीपुस्तिका Download
34 स्थलांतरित जातीचे प्रमाणपत्र कसे भरावे यासाठी माहितीपुस्तिका Download